APOLLO WHITE DENTAL No.51,JYOTI NIVAS COLLEGE ROAD, 5th BLOCK , KORAMANGALA
8050027075
Timings
9AM to 5.30PM
Patient Satisfaction Score
92%
Apollo White Dental Clinic, 668/A, 17th C main, 6th Block, Near Koramangala club, Koramangala, Bangalore-560034
080-25501625 / 080 41624433/ 8050027075
Timings
Mon - Sat: 11 AM - 8 PM / Sun 9 AM - 1 PM